ОУ "Юрий Гагарин"

Основно училище в град Сливен

  

     
     
   
   
   
     
  ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.
 

 

 Първо класиране

Дата

Дейности по приема

 

1

 

 

26 май 2021 г.

Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на

системата

 

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирания сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/

редактират/ отказват заявления за прием.

2

30 май 2021 г.

Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/

редактират/ отказват заявления за прием.

3

1 юни 2021 г.

Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за

прием резултатите от класирането.

4

2 юни 2021 г.

Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в

училището, в което са приети.

5

4 юни 2021 г.

Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

 

Второ класиране

Дата

Дейности по приема

 

1

 

 

7 юни 2021 г.

Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на

системата

 

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирания сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/

редактират/ отказват заявления за прием.

2

11 юни 2021 г.

Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/

редактират/ отказват заявления за прием.

3

14 юни 2021 г.

Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за

прием резултатите от класирането.

4

15 юни 2021 г.

Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в

училището, в което са приети.

5

17 юни 2021 г.

Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

 

Трето класиране

Дата

Дейности по приема

1

18 юни 2021 г.

Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирания сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

2

21 юни 2021 г.

Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/ редактират/ отказват заявления за прием.

3

23 юни 2021 г.

Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

24 юни 2021 г.

Начална дата за записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

5

29 юни 2021 г.

Крайна дата за записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или родителите отказват приема.

 

Забележка: В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен (приета с Решение № 529/26.01.2017 г. на Общински съвет-Сливен), централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по настоящия график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

     

 

 

Актуални новини
Програма
Проекти
Проекти - ОУ Юрий Гагарин -  Сливен
Документи
Бюджет
Бюджет - ОУ Юрий Гагарин -  Сливен