ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Инициативи за Световния ден на околната среда в ОУ "Юрий Гагарин" - Сливен

   С екологична игра, посветена на опазването на природата, започнаха инициативите за Световния ден на околната среда в Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен. Играта се осъществи чрез мултимедия и в нея се включиха учениците от пети клас. Освен със знания, свързани с опазването на природата, играта беше свързана и с извършване на движения, за да отговорят на въпросите, които се изписват на специална площадка на пода. Играта предизвика големи емоции. Наред със забавлението, учениците научиха и нови неща, свързани с околната среда и нейното опазване за идните поколения. 

   От екоклуб „Юрий Гагарин“ излязоха и с призив за опазване на природата – да посещаваме красивите места на родния си край, да ги пазим чисти и да бъдем по-често сред природата, за да бъдем по-добри. Клубът е с ръководител Диянка Алексиева, учител по природни науки.От там са изготвили и презентация на тема „Красива и чиста земя“. Идеята е повече млади хора да бъдат накарани да се грижат за природата и да я пазят както от посегателства, така и от замърсяване. 

  Световният ден на околната среда се отбелязва от 1972 година с решение на Общото събрание на ООН. Денят цели да бъде повишена информираността на хората за последствията от замърсяването на природата и за действия срещу това. 

   Инициативите за Световния ден на околната среда в ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен продължават и през следващите дни с учениците от 4, 6 и 7 клас.