ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Изложба на красиви предмети, излезли от ръцете на ученици от ОУ „Юрий Гагарин“ - Сливен

Предмети, украсени от ученици от клуб „Батик и декупаж“ бяха подредени в изложба във фоайето на Военен клуб – Сливен на 22 декември 2023 г. Клубът е сформиран по Национана програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ и включва ученици от шести клас. По време на заниманията децата развихрят въоражението си и с техниката на батик и декупаж вдъхват нов живот на празни бутилки, чаши, чинии и други предмети от домакинството. „Учениците разширяват своите творчески и емоционални изяви, развиват своите качества за съвместна работа в екип. Отношенията способстват за формиране на собствена естетическа оценка“,  коментира ръководителят на клуба Пенка Кушкиева. Тя е учител по изобразително изкуство в училището.

С техника „батик“, учениците имат за първоначална задача стилизиране на различни, геометрични, растителни и животински елементи, създават декоративна композиция  и след това работят поетапно върху коприна. С техника „декупаж“ учениците украсяват чаши, бутилки, чинии и други предмети от бита. Цели се съчетанието на различни  украсни  елементи, които са точно изрязани по въображение. Така всеки предмет е решен индивидуално и е уникален.

Изложбата е представителна изява на клуба, към който учениците проявават засилен интерес и развиват усет към красота и изящество. Във Военен клуб – Сливен беше и коледното тържество на Осноно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен.