ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Открит бинарен урок по "Компютърно моделиране и информационни технологии" и "Изобразително изкуство" в ОУ "Юрий Гагарин" – Сливен

Има ли нещо общо между учебните предмети „Компютърно моделиране и информационни технологии“ и „Изобразително изкуство“? На пръв поглед
- не. Оказа се обаче, че има! Учениците от 5 „б“ клас и техните учители по двете учебни дисциплини - Боряна Иванова и Пенка Кушкиева показаха, че
връзка не само че има, но и съвместният урок може да бъде много интересен и да интегрира и други учебни предмети като „Георрфия“,
„Български език и литература“, „Физика и астрономия“… Урокът, който се проведе на 18 май 2023 г. в единият от компютърните кабинети, започна
със скеч, представен от седмокласниците Алекса и Миро. После учениците трябваше да рисуват с възможностите, които им дава компютъра. Всички
се справиха много добре, а в рисунките се появи и извънземно. Което доказа, че учителите са обяснили добре и компютърната част на урока , и
частта, която запознава учениците с изобразителното изкуство. Учиителите Боряна Иванова и Пенка Кушкиева използваха както
традиционни, така и нови методи на обучение, а техен помощник бяха така харесваните от учениците нови технологии – компютри и таблети.