ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Поредна инициатива в училищната библиотека на ОУ "Юрий Гагарин" - Сливен

Библиотеката на Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен посрещна ученици от 4 „д“ и 6 „в“ клас за своеобразно състезание по четене. Всеки от класовете избра сам
какво да чете. И двата класа заложиха на приказки. Шестокласниците се справиха добре, но и четвъртокласниците не им отстъпиха по нищо. Всички четоха изразително,
а приказките бяха изслушани внимателно от Диана Бакърджиева – класен ръководител на 4 „д“ клас, Иванка Аврамова – учител по Български език и литература на 6 „в“ клас и
Добринка Иванова – учител по Български език и литература и отговорник за библиотеката. Освен да вземат книжки за четене вкъщи, учениците посещават
училищната библиотека и по други поводи, съобразени с календара, като отбелязването на световни и международни дни, запознаване исторически личности на България,
състезания за премерване на знанията по различни учебни предмети и др.