ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Седмица на мобилността и Ден без автомобили

   На 18.10.22г. в двора на ОУ „Юрий Гагарин“ се проведе инициатива по план в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023г., в направление „Наука и технологии“ за м. Октомври, 2022г. Мероприятието е свързано с провеждане Седмица на мобилността и Ден без автомобили.

   Под ръководството на класните ръководители, класовете заеха своите места в определения строй. Г-жа Галя Илиева, Директор на училището, приветства инициативата и пожела успех на всички присъстващи.

   Участваха ученици от Прогимназиален етап – V, VI и VII клас, под ръководството на г-жа Анета Жечева – зам. Директор, г-н Антон Вълков – учител по ФВС и г-н Християн Торлозов – учител по География и икономика. С голям интерес, вълнение и мотивация учениците слушаха беседа на тема: „Пешеходецът – участник в движението“ и отговаряха на поставени въпроси, свързани с правилата за движение по пътищата и пътните знаци.

   Във втората част от мероприятието учениците караха велосипеди по предварително установен маршрут, спазвайки правилата за движение – според поставени конуси и знаци на площадката за БДП в училищния двор.

   В третата част двама ученици със СТОП-палки играха роля на регулировчици. Те насочваха движението по пешеходната пътека пред училището, като осигуряваха безопасно пресичане на съучениците си.