ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Толерантността – тема на дискусия в ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен

Какво е толерантност и защо трябва да сме толерантни? А дали сме толерантни към останалите? Това са част от въпросите, върху които дискутираха учениците от седми клас в Основно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен. Чрез забавни игри те  установиха сами върху себе си какви емоции изпитват при използването на обидни думи и комплименти. Със седмокласниците разговаря Ралица Пашова, завеждащ „Младежки дейности и програми“ в Младежки дом – Сливен. На прага на новия етап от образованието си – гимназиалния – учениците дискутираха и какви са ценностите на съвременните млади хора. След дискусията учениците коментираха, че е било много интересно. Те се сетиха за още въпроси, които биха могли да бъдат поставени и така продължиха дисусията след нейния край. Срещата, която се проведе на 09.01.2024 г. беше организирана от Боряна Иванова, учител в Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен.