ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Ученици от ОУ "Юрий Гагарин" – Сливен на състезание за правилно четене и писане

По един ученик от първи до седми клас в Основно училище „Юрий Гагарин“ – Сливен се включиха в общоградското състезание „Чета и пиша
правилно“. Всяка възрастова група се състезаваше в различна дисциплина 0 изразително четене, рецитиране, диктовка, редактиране на текст, писане
на есе. В състезанието се включиха следните ученици: Димитър Асенов от първи клас, Виктор Вълков от втори клас, Илия Стоянов от трети клас,
Димана Атанасова от четвърти клас, Радка Христова от пети клас, Златко Златков от шести класи Алекса Николова от седми клас.
Учениците на нашето училище се представиха достойно в състезанието. Всички участници получиха сертификат за участие и книга, съобразена с
възрастта. 11 училища от град Сливен изпратиха в зала „Май“ и зала „Сливен“ най-добрите си ученици по Български език и литературата, а
надпреварата беше оспорвана. Организатор на събитието е Община Сливен, в партньорство с Постоянната общинска комисия по образование,
наука, култура и вероизповедания, РУО и Института по български език към БАН. Ръководител на групата от ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен беше
Добринка Иванова, учител по Български език и литература.