ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

План- прием в подготвителна група в ОУ Юрий Гагарин - Сливен

 

План- прием в подготвителна група за 2024- 2025 учебна година в ОУ Юрий Гагарин - Сливен

ПГ- 5 годишни- 3 групи Х 23 деца= 69 деца

ПГ- 6 годишни- 3 гпупи Х 23 деца= 69 деца

                                  Общо в ПГ    138 деца

 

План- прием в подготвителна група за 2023- 2024 учебна година в ОУ Юрий Гагарин - Сливен 

ПГ- 5 годишни- 4 групи Х 22 деца= 88 деца

ПГ- 6 годишни- 3 гпупи Х 22 деца= 66 деца

                                  Общо в ПГ    154 деца

  

План- прием в подготвителна група за 2022- 2023 учебна година в ОУ Юрий Гагарин - Сливен

ПГ- 5 годишни- 4 групи Х 22 деца= 88 деца

ПГ- 6 годишни- 4 гпупи Х 22 деца= 88 деца

                                  Общо в ПГ    176 деца

  

План- прием в подготвителна група за 2021- 2022 учебна година в ОУ Юрий Гагарин - Сливен

ПГ- 5 годишни- 4 групи Х 23 деца= 92 деца

ПГ- 6 годишни- 4 гпупи Х 23 деца= 92 деца

                                  Общо в ПГ    184 деца

  

План- прием в подготвителна група за 2020- 2021 учебна година в ОУ Юрий Гагарин - Сливен

ПГ- 5 годишни- 4 групи Х 23 деца= 92 деца

ПГ- 6 годишни- 3 гпупи Х 23 деца= 69 деца

                                  Общо в ПГ    161 деца

  

План- прием в подготвителна група за 2019 - 2020  учебна година в ОУ Юрий Гагарин - Сливен

В ПГ- 5 годишни- 4 групи Х 22 деца= 88 деца

В ПГ- 6 годишни- 4 групи Х 22 деца= 88 деца

                                     Общо в ПГ    176 деца