ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Проекти

ОУ " Юрий Гагарин"работи по множество проекти., По схема " Училищен плод" децата от ПГ и учениците от І- ІV клас получават безплатен плод 2 пъти седмично. Ежедневно им е осигурена и безплатна закуска.

 

Учениците от І и ІІ клас, които са на целодневно обучение, имат осигурен обяд, помещение за игри- "Стаята на чудесата", възможност за много игри и индивидуална работа.

 

В училището се работи по следните проекти: " С грижа за всеки ученик" и УСПЕХ. По проект УСПЕХ в училището работят 8 групи. 3 от тях стартираха през месец февруари, а с останалите 5заниманията ще се провеждат по време на ваканциите. Групите са организирани в клубове, секции и ателиета.Планирани са много спортни и занимателни игри, посещения на различни обекти.

 

ОУ "Юрий Гагарин" – Сливен разполага с лекарски и стоматологичен кабинет, богата библиотека.