ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

Проект "Нов шанс за успех"

Покана от училище ОУ "Юрий Гагарин" за набиране на обучители по проект BG05M20P001-3.004 "Ограмотяване на възрастни- Фаза 1"- "Нов шанс за успех"- V клас.

Покана от училище ОУ "Юрий Гагарин" за набиране на обучители по проект BG05M20P001-3.004 "Ограмотяване на възрастни- Фаза 1"- "Нов шанс за успех"- VI клас

Покана от училище ОУ "Юрий Гагарин" за набиране на обучители по проект BG05M20P001-3.004 "Ограмотяване на възрастни- Фаза 1"- "Нов шанс за успех"- VII клас