ОУ "Юрий Гагарин"
Основно училище в град Сливен

"Образование за утрешния ден"

    Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове:

- "Забавния компютър" - 1-4 клас

- "Играя и уча с компютъра" - 1-4 клас

- "Интерактивен графичен дизайн"- 5- 7 клас

 

 I. Заповед на Министъра на образованието и науката
II. Приложение 1
III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725
IV. Обща информация за проекта
Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/ 

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VII. Приложение 1 Декларация за информирано съгласие

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

 

Дейност 2:

Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и  детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ.